مقدمه :
از نيم قرن گذشته تا کنون "درامز" به عنوان يکي از اصلي ترين سازها از جايگاه خاصي برخوردار است, بگونه اي که امروز , کمتر قطعه اي در موسيقي را مي توان يافت که " درامز" در آن نقشي نداشته باشد .
اهميت درامز در ريتم, حفظ وزن و هماهنگي ميان اجزاي آهنگ آنچنان است که بايد آن را ستون فقرات يک قطعه ناميد, که بدون آن آهنگ خالي از هيجان, جذابيت و تاثيرگذاري لازم است .
نام استاندارد و شناخته شده ي ساز در همه جاي جهان درافر يا درام ست است که در اصطلاح رايج فارسي به غلط جاز خوانده و نوشته مي شود . لازم به توضيح است که جاز و به عبارت صحيح جٍِز ( Jazz) نوعي موسيقي فولکلوریک منتسب به سياهان آمريکايي است که حدود سال هاي 1900 در منطقه ي مي سي سي پي آمريکا پايه گذاري و از آن جا به مناطق ديگر جهان بسط يافت, جز در ابتدا موسيقي رقص بود که شامل ريتم هاي تند متناسب با رقص هاي سنتي سياهان اجرا مي شد که رفته رفته و با تکامل تدريجي بداهه نوازي عنصر اصلي اين موسيقي شد :
ويژگي هاي اصلي موسيقي جز عبارت است از :
•  تکيه بر ريتم و بداهه نوازي به عنوان اصل و پايه ي موسيقي
•  وجود ميزان هاي لنگ و ملودي غير مشخص و موکّد .
از موسيقي جز در طول چهار دهه رشد و شکوفايي سبک هاي مختلف و متنوعي همچون : ( Be-Bop), (Free Jazz),(Cool Jazz), (Soul Jazz) منشعب شد.
معرفي قطعات درام و مکان قرار گرفتن آن ها نسبت به نوازنده :
يک درام ست ساده از پنج قطعه تشکيل شده است ). البته ممکن است تعداد " تام تام " ها يا سنج ها بيشتر بوده و يک درام باس اضافه تر باشد .
 
سنج رايد (Ride Cymbal)
رايد معمولاُ بزرگ ترين سنج بوده که سمت راست قرار مي گيرد .
نت هاي رايد روي خط پنجم حاصل نوشته مي شود که دم آن رو به بالاست .


درام اسنر (Snare drum)
يکي از مهم ترين بخش هاي درام است. اسنر در آهنگ هاي پاپ براي توليد ضرب هاي مکمل استفاده مي شود .
نت درام اسنر بين خط سوم و چهارم حامل نوشته مي شود .
)هنگامي که پشت ساز مي نشينيم و يا پاهايمان را روي پدال قرار مي دهيم " اسنر" در ميان دو پاي ما قرار مي گيرد ( .
 
درام باس (Bass drum)
کار درام باس توليد صدايي مانند" بوم" در قطعات است .
نت درام باس بين خط اول و دوم خطوط کامل نوشته مي شود .
پاي راست روي پدال درام باس (کيک) قرار مي گيرد . (توجه: فاصله ي نوازنده با درام باس بايد آنقدر باشد که فشار پا روي پدال به سمت پايين باشد نه به جلو . )
 
هاي - هت (Hat- Hi)
سنج هاي هاي- هت يکي ديگر از قسمت هاي مهم "درامز " هستند. ( از آن ها مي توان به جاي " رايد" استفاده کرد . )
هاي –هت را به صورت هاي مختلف مي توان نواخت :
هاي- هت بسته. ( نت هاي هاي – هت بسته در بالاي خط پنجم خطوط حامل است (
هاي- هت نيمه باز. ( نت هاي هاي-هت نيمه باز در بالاي خط پنجم خطوط حامل است و در بالاي آن داراي يک دايره و يک خط که دايره را به دو قسمت تقسيم مي کند مي باشد . )
هاي- هت بازبه ضربه ها آب و رنگ بيشتري مي دهد.(نت هاي هاي- هت باز شبيه هاي- هت نيمه باز است با اين فرق که خط دايره را ندارد که نشانه ي باز بودن است . )
 
هاي – هت با پا
مي توان هاي – هت را بدون ضربه زدن به آنها – تنها با گذاشتن پاي چپ روي پدال نواخت .
نت هاي هاي – هت هنگامي که با پا نواخته مي شود , زير خط اول  خطوط حامل نوشته مي شود که دم آن به طرف پايين مي باشد .


سنج کرش ( crash cymbal )
از کرش براي مشخص کردن تغييرات آهنگ در يک قطعه موسيقي و مشخص کردن قسمتهاي مختلف يک ترانه استفاده مي شود. نت سنج  کرش, بالاي خطوط حامل و روي خط کمکي نوشته مي شود .
 
تام – تام ها ( Tom-Toms )
اگر درام ست داراي پنج قطعه باشد, تعداد « تام – تام ها» بايد 3 عدد در اندازه هاي متفاوت باشد.(ممکن است تعداد آنها بيشتر يا کمتر باشد (
(استفاده از تام – تام ها آب و رنگ بيشتري به ريتم ها مي بخشد . )
تام های متصل به هم روي درام باس قرار مي گيرند .
نت تام کوچک بين خط چهارم و پنجم و نت تام متوسط روي خط چهارم خطوط حامل نوشته مي شود .
)تام کوچک بايد سمت چپ و تام بزرگ بايد سمت راست قرار گيرد . )
(توجه: اگر تام ها خيلي زاویه دار باشند پوسته ی آنها حالت فرورفتگي پيدا خواهد کرد و اگر خيلي صاف باشند, ضربه ها را به حاشيه آنها خواهد برد .
 
تام فلور
بعد از درام باس بزرگترين قطعه درام, تام فلور است و داراي 3 پايه است که اين امکان را مي دهد که به سادگي روي زمين قرار گيرد .
نت تام فلور بين خطوط دوم و سوم حامل قرار مي گيرد .
وقتي پاي نوازنده روي پدال درام باس قرار مي گيرد , تام فلور بايد سمت راست پاي وي قرار داشته باشد .
توجه1: هنگامي که نوازنده پشت درام مي نشيند, تام ها بايد بر حسب اندازه شان قرارگيرند به صورتي که کوچکترين آنها در سمت چپ قرار گيرد .
توجه2: استفاده از تام ها به عنوان پر کننده بسيار مناسب است .
 
شيوه هاي نواختن قسمت هاي مختلف درام
 
سنج رايد ( Ride cymbal )
رايد را مي توان به شيوه هاي مختلف ( براي ايجاد صداهاي متنوع ) نواخت .
•  ضربه با نوک" استيک" به روي قسمت شانه ي سنج ( يعني حدود دو سوم از قسمت لبه ي خارجي سنج )
•  زدن نوک " استيک"به زنگ ( قسمت برجسته در ميان سيمبال (
•  ضربه با باريکه ي " استيک" روي قسمت شانه ( براي ايجاد صداي قوي تر (
 
اسنر ( Snare )

هنگام نواختن ضربه به اسنر, چوب را نبايد روي پوسته فشار داد, زيرا اين عمل باعث ايجاد صدايي وزوز مانند مي شود. بايد عمل برگشتن چوب به عقب خود به خود انجام شود .
درام باس ( Bass drum)
 2 شيوه براي نواختن درام باس وجود دارد .
-1 اينکه پاي نوازنده به صورت تخت روي پدال قرار گيرد و از قوزک پا براي حرکت دادن ضربه زدن به پوسته درام باس استفاده شود .
2 -اينکه نوازنده پاشنه ي پا را بالا قرار داده و از تمامي پا براي حرکت دادن پدال استفاده کند .
توجه: وقتي به درام ضربه مي زنيد مي توانيد ضربه زدن را درست تا قبل از نواختن نت بعدي روي پوسته نگه داريد, به اين کار پنهان کردن ضربه زن مي گويند. براي ايجاد صداي متفاوت تر و بارزتر ضربه زدن را به پوسته زده و فوراً به عقب برگردانيد .
 
هاي- هت (Hat- Hi)
)براي ايجاد صداهاي مختلف مي توان با قسمت باريکه ي چوب به روي لبه ي سنج ها و يا با نوک چوب روي قسمت شانه ي سنج بالايي ضربه زد (
معمولاً هاي- هت با دست راست و همزمان با اسنر که ) قسمت پايين تر از آن قرار گرفته و با دست چپ نواخته مي شود ( نواخته مي شود. بطوريکه هنگام نواختن دست ها نسبت به هم حالت ضربدري مي گيرند .
 
هاي- هت بسته :
نوازنده در اين حالت پاي چپ خود را روي پدالي که سنج ها را به حالت کاملاً بسته نگه مي دارد مي گذارد, با چوب دست راست به هاي-هت ضربه مي زند .
هاي –هت نيمه باز: نوازنده براي توليد صداي نيمه باز کمي روي پدال فشار مي آورد که وقتي به سنج ها ضربه مي زند صدايي جز جز مانند شنيده شود .
 
هاي-هت باز :
در اين حالت نوازنده قبل از ضربه هاي هاي- هت پاي خود را از روي پدال برمي دارد و با چوب به سنج ها ضربه مي زند .
توجه: اگر هنگامي که سنج ها در حال باز شدن هستند به آن ها ضربه وارد شود, برخورد آن ها با هم صدايي وزوز مانند توليد مي کند .
 
هاي- هت با پا :
در اين حالت ضربه با دست وارد نمي شود, بلکه هاي - هت تنها با گذاشتن پاي چپ روي پدال نواخته مي شود .
سنج کرش (Crash cymbal)
کرش را مي توان با ضربه ي با دست نيز نواخت .
اگر کرش به وسيله ي استيک نواخته شود بايد سريع و با قسمت باريکه ي استيک به لبه ي سنج نواخته شود .
 
تام- تام ها ( sTom-Tom)
براي نواختن تام تام ها نوازنده هر طور که راحت تر است به آن ها ضربه وارد مي کند .
توجه: صداي" تام" ها بايد از بلند به کوتاه و به ترتيب از چپ به راست باشد .
آموزش درامز/ اسکات شرودل