اکولایزر یا همون ابزار تنظیم زیر و بمی صدا به چند صورت موجود هست :

1- اکولایزر های گرافیکی

2- اکولایزرهای پاراگرافیکی

3- اکولایزرهای رول آف

یه نمودار دو بعدی رو تصور کنید که محور افقی اون شامل اعدادی از 0 تا 20000 یا بیشتر و محور عمودی اون از -24 تا +24 (بیشتر یا کمتر) هستش! محور افقی اون شامل اعدادیه که از چپ به راست زیر تر شدن صدا رو نشون میده (از چپ که حداکثر صدای بم ممکن تا سمت راست زیرترین صدا

محور عمودی هم بر اساس واحدبندی dB انجام که برای افزایش و کاهش ولوم هر فرکانس هستش برای مثال میتونیم فرکانس 5500 رو به اندازه 3 dB کم یا زیاد کنیم

حالا کمی به موضوع علمی ترنگاه کنیم!!!

محور افقی یا همون فرکانسها به چند دسته تقسیم میشن:

Low Bass:

فرکانسهای پایین تر از 40 هرتز

Bass:

فرکانسهای از 40 هرتز تا 200 هرتز

(فرکانس صوتی سازهایی مثل گیتار بیس وکیک دراین محدوده قرار داره)

OoHzone:

فرکانسهای از 200 تا 800 هرتز

این محدوده به محدوده کثیف فرکانسها معروف است و معمولا صداهایی ک تواین محدوده افزایش پیدا میکنه خیلی خسته کننده بنظر میرسند

Midrange:

فرکانسهای 800 تا 8000 هرتز

حساس ترین محدوده فرکانسی که افزایش 1 dB هم تو این محدوده میتونه خیلی تاثیرگذار باشه پس باید با دقت بیشتری تو این محدوده کار کنیم.

High:

فرکانسهای 5000 تا 8000هرتز

وقتی توی دستگاههای پخش صوتی تریبل رو زیاد میکنیم این محدوده از فرکانسها افزایش پیدا میکنن.

Hi-High:

فرکانسهای بیشتر از8000هرتز

صداهای Ride,crash,cymbal دراین محدوده قرار دارند.